דע"ם - מפלגת פועלים
מתוך ויקיפדיה, אנציקלופדיה החופשית

הינה מפלגה שמאלית סוציאליסטית.
דע"ם הוקמה בשנת 1995 על ידי חברים ערבים ויהודים שהיו חברים לשעבר בדרך הניצוץ.
דע"ם מציגה תפיסת עולם סוציאליסטית.

עיקרי מצע המפלגה כוללים:

  • קיום משא ומתן עם הפלסטינים שיוביל לנסיגה ישראלית מהשטחים שנכבשו ב-1967 והכרה בזכותו של העם הפלסטיני להגדרה עצמית ולהקמת מדינתו העצמאית לצידה של מדינת ישראל.
  • פעולה לקראת דמוקרטיזציה של מדינת ישראל והשגת שוויון מלא לאוכלוסייה הערבית.
  • יזמה להקמתה של מסגרת איגוד מקצועית עצמאית שתגן על זכויותיהם ומעמדם של הפועלים בישראל.
  • השקעת משאבים בפיתוח מקורות תעסוקה, עידוד העבודה המאורגנת והבטחת תנאי העובדים, תוך הפסקת ייבוא מהגרי העבודה.
  • ביטול הקיצוצים בתכניות הרווחה ובקצבאות.
  • הזרמת משאבים לאוכלוסייה הערבית שיושקעו בתשתיות, בחינוך ובבריאות.
  • מאבק בעוני באמצעות עידוד נשים ערביות לצאת לעבודה.
הטקסט מוגש בכפוף לרישיון CC ייחוס
כשהשמאל חבט בעמוס עוז: "ציונות של כלום" - מידה

מידה

כשהשמאל חבט בעמוס עוז: "ציונות של כלום"
מידה
מלחמת ששת-הימים הביאה לשינוי מהותי בגבולות מדינת ישראל. היישוב דאז, תחת איום השמדה של נאצר, היה תחום בגבולות הרעועים, הארוכים והמפותלים, שנקבעו בהסכמי הפסקת-האש של 1949. הדור הציוני שנלחם במלחמת העצמאות מצא עצמו כלוא בגבולות בלתי הגיוניים ומסוכנים; "עניבת חנק" כלשונו של יצחק טבנקין. לאבא אבן הם הזכירו את אושוויץ. בעקבות המלחמה, גדל שטח המדינה מכ-20,000 קמ"ר לכ-88,000 קמ"ר (כולל סיני), הגבולות המפותלים התקצרו באופן משמעותי, לראשונה השיגה ישראל עומק אסטרטגי, ונכבשו הרכסים השולטים על הצפון והמרכז. ישראל ...

"סוציאליסט ציוני חסידי" - דבר ראשון

דבר ראשון

"סוציאליסט ציוני חסידי"
דבר ראשון
"הוא היה סוציאליסט-ציוני-חסידי", סיפר עליו ד"ר שלמה טיקוצ'ינסקי, מבאי קהילת בית ישראל, "הוא נהג לערוך את הטיש החסידי, ארוחת שבת וחג, וציין את היארצייטים (יום פטירה) של אבותיו אדמו"רי פשקאן ורוז'ין, גם בביתו וגם לאחר שנתפרסם והחלו להגיע יותר אנשים פה באולם בחוץ. הוא הקפיד רק בבית או בטישים ללבוש לבוש חסידי – אבל בימי חול, הוא קיבוצניק, הלך עם ... במהלך מלחמת העצמאות השתתף בלחימה כנגד הכוחות העיראקיים שתקפו מכיוון ירדן, ולאחריה עבד ברפת וכרועה צאן בקיבוץ עין חרוד. בהמשך עסק בחינוך כמדריך קבוצות של עליית ...

ועוד »
22.05.2017 - ישראל היום

ישראל היום

22.05.2017
ישראל היום
הוא ואנשי רוח נוספים, מלב ליבה של מפלגת הפועלים, הקימו את "התנועה למען ארץ ישראל השלמה". לא עוד גישה סוציאליסטית מול קפיטליסטית, שהיו העניין הפרקטי לעסוק בו בעשרים ותשע שנותיה הראשונות של המדינה. מעתה אמור, בעד יהודה שומרון וחבל עזה שווה ימין, נגד "הכיבוש והשטחים" שווה לשמאל. המהפך הפוליטי, עניינו עמוק הרבה יותר מניצחון הליכוד. עוצמתה של רעידת האדמה היתה חזקה יותר מהעובדה שהאופוזיציה כבשה לראשונה את השלטון, והתרסקותה של העבודה לא נבעה רק ממיאוס עקב השחיתויות שדבקו בה,. ו/או מהניהול הכושל את מלחמת יום ...

ישראל+מלחמה+סוציאליזם - חדשות Google
This site belongs to InmoMundo S.A.